ธนาคารกับเหยื่อสึนามิ. - 2548 [2005]

0125-7331


คลื่นซึนามิในมหาสมุทรอินเดีย, ค.ศ.2004.
สังคมสงเคราะห์โดยรัฐ--ไทย.
ธนาคารและการธนาคาร--การจัดการ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305