ธวัชชัย ฐิติวณิชภิวงศ์.

ผลประกอบการ เลือกตั้ง ทุนต่างชาติหนุนตลาด. - 2548 [2005]

0125-7331


การลงทุนของต่างประเทศ.
การวิเคราะห์การลงทุน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305