สมบุญ รุจิขจร.

สร้างมาตรฐานใหม่ตลาดหลอดไฟ กลยุทธ์ผู้นำของฟิลิปส์. - 2553 [2010]


บริษัทฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)


หลอดไฟฟ้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305