ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ผู้รับแฟรนไชส์ (Franchisee) ออกค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้ให้ใช้แฟรนไชส์ (Franchiser) หรือไม่? - 2553 [2010]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4440/2552 ระหว่างบริษัทเดอะไมเนอร์ฟู๊ดกรุ๊ป จำกัด โจทก์ และกรมสรรพากร จำเลย.

0125-6580


แฟรนไชส์ (การขายปลีก)--ภาษีอากร--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305