พัลลภ กฤตยานวัช.

ฮอยอัน : เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือลือชื่อของเวียดนาม. Hoi An : A UNESCO World Heritage Site of Vietnam - 2553 [2010]

0859-9092


สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย--เวียดนาม--ฮอยอัน.


ฮอยอัน.
เวียดนาม--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305