อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ Bank of the Year 2007. - 2550 [2007]

0125-7331


ธนาคารกรุงไทย.


ธนาคารและการธนาคาร--การจัดการ--ไทย.
ธนาคารและการธนาคาร--การประชาสัมพันธ์--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305