ฉัตรชัย ธนาฤดี.

กลยุทธ์ Fusion RFID tag กับก้าวสู่การเติบโตที่ยั่งยืน. - 2553 [2010]

0857-7838


ระบบระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ
ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305