ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับสัจวาจาที่สยบข่าวลือหลังเหตุการณ์ ร.ศ. 112. - 2553 [2010]

0125-3654


จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 5, 2411-2453--วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112, 2436.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305