นายยุกระบัตร.

คดีทำร้ายร่ายกาย อธิบดีกรมอัยการคนแรก (ตอนที่ 1-2) - 2553 [2010]

8057-7730


ไกรสี (เปล่ง เวภาระ), ขุนหลวงพระยา, 2405-2444.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305