ปรีดี พิศภูมิวิถี.

พระราชสาส์นรัชกาลที่ 1 ถึงพระราชินีโปรตุเกส. - 2553 [2010]

0125-3654


พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2279-2352.


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--โปรตุเกส.
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 1, 2325-2352.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305