การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการเกาะติดการใช้ยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีของผู้ป่วย จังหวัดนราธิวาส.

อีระฟาน หะยีอีแต.

การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการเกาะติดการใช้ยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีของผู้ป่วย จังหวัดนราธิวาส. Social support and antiretroviral adherence in Narathiwat - 2552 [2009]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

0857-8575


กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--การรักษาด้วยยา.
สารต้านไวรัส.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305