เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

ความสัมพันธ์ของมาตรา 76 ทวิ กับมาตรา 70 ทวิ ตามประมวลรัษฎากรในการเสียภาษีจากกำไรสุทธิ : กรณีนายหน้า "ธรรมดา" / "ไม่ธรรมดา" - 2553 [2010]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3935/2548 ระหว่างบริษัทไทย-เอ็มซี จำกัดโจทก์ และกรมสรรพากา จำเลย.

0125-6580


นายหน้า--ภาษีอากร--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305