ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

สวนผัก 4 ไร่ รายได้เรือนแสน ปลูกผักพื้นบ้านหมุนเวียนเชิงพาณิชย์บริโภคพอเพียง รายได้มั่นคง. - 2553 [2010]

1905-5080


ผักพื้นบ้านไทย.
การทำสวนผัก--ไทย.
การปลูกผักปลอดสารพิษ.
เกษตรกรรมธรรมชาติ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305