การประชุม 25 ส.ค. : มีโอกาสที่ กนง.จะปรับสมดุลนโยบายอัตราดอกเบี้ยอีก. - 2553 [2010]


อัตราดอกเบี้ย--ไทย.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2553.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305