ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

2010 จุดเปลี่ยนธนาคารไทย ยิ่งใหญ่ยิ่งได้เปรียบ. - 2553 [2010]

0857-7838


การตลาดธนาคาร.
ธนาคารและการธนาคาร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305