ปัญญา โชติเทวัญ.

ในเมื่อแบรนด์เป็นเรื่องสำคัญในโลกของ 'ไก่' - 2553 [2010]

1513-4733


ปัญญา โชติเทวัญ--สัมภาษณ์.


ไก่--การตลาด--ไทย.
อุปสรรคต่อการเข้าตลาด.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305