ดูบ้านเขา (จีน-กุ้ยหลิน, หยางซั่ว,ฮ่องกง) ย้อนดูบ้านเรา.

สุเมธ แสงนิ่มนวล.

ดูบ้านเขา (จีน-กุ้ยหลิน, หยางซั่ว,ฮ่องกง) ย้อนดูบ้านเรา. - 2550 [2007]

0125-4006


จีน--การเมืองและการปกครอง.
จีน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305