นภาภรณ์ พิพัฒน์.

บทเรียน โซเชียล มีเดีย ข้อกังขา สื่อใหม่ และความเป็นส่วนตัว. - 2553 [2010]


เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์.
เฟสบุ๊คส์.
สื่อมวลชน--แง่การเมือง--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305