ทิศทางหุ้นกู้ภาคเอกชนในช่วงครึ่งหลังของปี 2553 : ได้อานิสงส์จากความต้องการลงทุนที่ยังอยู่ในระดับสูง. - 2553 [2010]

0859-192x


หุ้นกู้--ไทย--2553.
หุ้นและการเล่นหุ้น.
การวิเคราะห์การลงทุน.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2553.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305