กวางตุ้ง : ทำเลทองของนักลงทุนต่างชาติ. - 2535 [1992]


การลงทุนของต่างประเทศ--จีน.


จีน--ภาวะเศรษฐกิจ.
กวางตุ้ง--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305