โทนี่-ชาติศิริ โสภณพนิช ถือหางเสือแบงก์กรุงเทพ โต้มรสุมการเมือง-ฝ่าคลื่นคนเสื้อแดง (ต่อจากฉบับที่แล้ว) - 2553 [2010]

0125-7331


การจัดการธนาคาร.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย--การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305