ปฏิคม พลับพลึง.

IHUB MEDIA ตามกระแส Facebook สร้าง Marketing channel ใหม่. - 2553 [2010]


บริษัทไอฮับ มีเดีย.


การสื่อสารทางการตลาด.
เฟสบุ๊คส์.
เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์.

โฆษณาบนสังคมออนไลน์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305