การประชุม 20 ต.ค. ... คาด กนง.คงดอกเบี้ย. - 2553 [2010]


อัตราดอกเบี้ย--ผลกระทบของเงินเฟ้อ.--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2553.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305