แม้กนง.คงดอกเบี้ยที่ 1.75%...แต่ดอกเบี้ยไทยยังอยู่ในวัฏจักรขาขึ้น เพื่อดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ. - 2553 [2010]


อัตราดอกเบี้ย--ไทย--2553.
การเงิน.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2553.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305