รัฐธนินท์ ศักดิ์ดำรงรัตน์.

Tele-marking มืออาชีพต้องแบบนี้! - 2553 [2010]

1513-4733


การสื่อสารทางการตลาด.
การขายทางโทรศัพท์.
เทเลมาร์เกตติง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305