เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2498-

ผบกระทบด้านการเงินระหว่างประเทศ : ไทยมีสุขภาพทางการเงินดีแค่ไหน?. - 2552 [2009]

0857-6807


วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก, ค.ศ. 2008-2009.
วิกฤตการณ์ทางการเงิน--ไทย--2552.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305