เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

ปัญหาคดีแรงงาน “ไล่ออก“ เพราะพนักงานกระทำผิดซ้ำคำเตือน - 2553 [2010]

1685-6007


การเลิกจ้าง
คดีแรงงาน--การเลิกจ้าง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305