พีรพัฒน์ ตัณทวนิช

ความท้าทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ โอกาสของประเทศไทย - 2552 [2009]

0125-0892


เศรษฐกิจโลก--ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305