ธุรกิจเรือล่องเจ้าพระยาฟื้นตัวรับเทศกาลลอยกระทง... คาดช่วงที่เหลือของปี‘53 เม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท. - 2553 [2010]


เทศกาลลอยกระทงของไทย


ไทย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305