ธเนศ ศรีสุข.

ทายาทผู้นำรุ่น 5 สี จิ่นผิง อ๋องแห่งแดนมังกร..? - 2553 [2010]

0857-7838


สี จิ่นผิง.


จีน--การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305