การประชุม 1 ธ.ค. ... คาด กนง.คงดอกเบี้ย พร้อมส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะถัดไป. - 2553 [2010]


อัตราดอกเบี้ย--ผลกระทบของเงินเฟ้อ--ไทย--2553-2554.

คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305