บุณิกา แจ่มใส.

สถานการณ์การค้าของไทยกับประเทศสิงคโปร์ในปี 2553 และแนวโน้มในปี 2554. - 2553 [2010]

0859-192x


ไทย--การค้า--สิงคโปร์.
สิงคโปร์--การค้า--ไทย.
ไทย--สัญญาการค้าระหว่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305