ประนอมศรี โสมขันเงิน.

สถานการณ์การค้าของไทยกับเวียดนามปี 2553 และแนวโน้มปี 2554. - 2553 [2010]

0859-192x


ไทย--การค้า--เวียดนาม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305