พรรษพล มังกรพิศม์.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศผลักดันสร้างคุณค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครบวงจร. - 2553 [2010]


การประกวดคาแร็กเตอร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2553)


บุคลิกลักษณะและเอกลักษณ์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305