ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้ จากการจ้างทำของ. - 2553 [2010]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2091/2553 สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด โจทก์ บริษัทอดิสา (1993) จำกัด จำเลย.

0125-5991


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย--ไทย.
การจ้าง--ภาษีอากร--ไทย.
คำพิพากษาศาล--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305