เฉลิมพงษ์ กลับดี.

แอบทำผิด แต่ไม่ยอมรับ ยังไงก็ต้องรับผิด (1-2) - 2554 [2011]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2637-2638/2553 ระหว่างคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โจทก์ กับบริษัทโกลเด้น เกท พลาซ่า จำเลยที่ 1 และบริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำเลยที่ 2.

0858-9461


บริษัทโกลเด้น เกท พลาซ่า.
บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์.
โครงการประตูทองพลาซ่าและคอนโดมิเนียม.


อาคารชุด.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305