การดี เลียวไพโรจน์.

มุมคิดประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์. - 2554 [2011]

0857-7838


การสร้างสรรค์ทางธุรกิจ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305