จัดการแปลงนา 1 ไร่ ให้ได้เงิน 1 แสน บทพิสูจน์ว่าทำได้ให้เห็นจริง ที่บ้านหนองแต้ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น.

นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

จัดการแปลงนา 1 ไร่ ให้ได้เงิน 1 แสน บทพิสูจน์ว่าทำได้ให้เห็นจริง ที่บ้านหนองแต้ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น. - 2553 [2010]

1905-5080


ระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน--ไทย--ขอนแก่น.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305