บัณฑูร ล่ำซำ.

เมื่อนายแบงก์อย่าง...เสี่ยปั้นหันมาทำธุรกิจโรงแรม. - 2554 [2011]

0125-7331


โรงแรมน่านฟ้า--น่าน.


การจัดการโรงแรม.


น่าน--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305