บรรพชาภาคฤดูร้อน อบต.บ้านใหม่ ชายผ้าเหลืองเพื่อการพัฒนาคน. - 2553 [2010]

1513-4741


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.


สามเณร--การศึกษา--ไทย.
การบวช (พุทธศาสนา)--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305