เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

หนังสือแจ้งการประเมินภาษีของสรรพากร เป็น “คำสั่งทางปกครอง” ที่ไม่ต้องระบุเหตุผล. - 2554 [2011]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2088/2553 ห.จ.ก. เอกภัทร โจทก์ และกรมสรรพากรกับพวก จำเลย.

0125-6580


การประเมินภาษี--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305