ชัยสิทธ์ ตราชูธรรม.

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจอง หรือเงินดาวน์. - 2554 [2011]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1703/2553 บริษัทธนบุรีพานิชลีสซิ่ง จำกัด โจทก์ และกรมสรรพากรกับพวก จำเลย.

0125-6580


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย.
เช่าซื้อ--ภาษีอากร--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305