ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

โฆษณาอย่างไร้ข้อจำกัด Social Games. - 2554 [2011]

0857-7838


เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์--แง่ธุรกิจ.
เกมส์อินเตอร์เน็ต--การตลาด.
Facebook (web site)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305