นิชิโน, ยุนยิโร

ทัศนะเล็ก ๆ น้อย ๆ จากชาวญี่ปุ่น - 2531 [1988]


ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี.
ญี่ปุ่น--ความเป็นอยู่และประเพณี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305