ปรีดี พิศภูมิวิถี.

แผนที่ป้อมเมืองธนบุรี ครั้งแผ่นดินพระนารายณ์. - 2554 [2011]

0125-3654


ป้อม--ประวัติ.--ไทย--ธนบุรี


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา--พระนารายณ์มหาราช, 2199-2231.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305