มาร์ค เดวาเดสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย). - 2551 [2008]

0125-7597


ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด.


ธนาคารและการธนาคาร--การจัดการ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305