พรวสา ศิรินุพงศ์.

แผนกู้เศรษฐกิจ อเมริกา อังกฤษ และ ไทย หลังวิกฤตการเงินโลก. - 2551 [2008]

0125-7331


วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก, ค.ศ. 2008-2009

วิกฤตซับไพรม์ สินเชื่อด้อยคุณภาพ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305