สาทิส อินทรกำแหง.

ข้อต่ออักเสบเพราะทำงาน. - 2554 [2011]

เรียบเรียงจากคอลัมภ์ ปั้นชีวิตใหม่ด้วยชีวจิต ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับที่ 18 มิถุนายน 2549

1513-086X


ข้ออักเสบ--การรักษา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305