ว่าที่นายกหญิงคนแรกของเมืองไทย "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" - 2554 [2011]

1513-9557


นายกรัฐมนตรี--ชีวประวัติ.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305