สมบุญ รุจิขจร.

พลิกฟื้นวิกฤตด้วยอุตสาหกรรมอาหาร. - 2551 [2008]


ยุทธศักดิ์ สุภสร--ทัศนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารของไทย.


สถาบันอาหาร.


อุตสาหกรรมอาหาร--นโยบายของรัฐ--ไทย.
วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก, ค.ศ. 2008-2009.

วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305